Volver a los detalles del artículo Guereña, Jean-Louis. <i>Les espagnols et le sexe. XIXe-XXe siécles</i>, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2013. 478 páginas [ISBN: 978-2-7535-2174-2]