Fresquet Febrer, J. L. (1992) «Terapéutica y materia médica americana de la obra de Andrés Laguna (1555)», Asclepio, 44(2), pp. 53–82. doi: 10.3989/asclepio.1992.v44.2.504.