Toribio, Pablo. 2019. «Iliffe, Rob. Priest of Nature: The Religious Worlds of Isaac Newton. Oxford, Oxford University Press, 2017, XI + 522 Pp. [ISBN: 978-0-19-999535-6]». Asclepio 71 (2):p286. https://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio/article/view/926.