Fresquet Febrer, J. L. (1992). Terapéutica y materia médica americana de la obra de Andrés Laguna (1555). Asclepio, 44(2), 53–82. https://doi.org/10.3989/asclepio.1992.v44.2.504