Galera, A. (2009). Lamarck y la conservación adaptativa de la vida. Asclepio, 61(2), 129–140. https://doi.org/10.3989/asclepio.2009.v61.i2.287