Garriga, C. (2003). La química y la lengua española en el s. XIX. Asclepio, 55(2), 93–118. https://doi.org/10.3989/asclepio.2003.v55.i2.105