(1)
Fresquet Febrer, J. L. Terapéutica Y Materia médica Americana De La Obra De Andrés Laguna (1555). Asclepio 1992, 44, 53-82.